Home | Links | Vacatures | Sitemap | Contact

U bent hier: Home » OCMW Stekene breidt uit  OCMW Stekene breidt uit  

 
WERKEN OP DE CAMPUS
 
Update, november 2017
 
Op 1 september zijn de werken aan fase 4 gestart. Idem zoals in fase 3 worden 3 kamers herleidt naar 2.
De vernieuwbouwwerken aan het WZC zitten dus in de eindfase.

Volgens de laatste door de nv Strabag opgemaakte planning zouden de vernieuwwerken vermoedelijk eind maart kunnen worden afgerond (met uitzondering van de gevelreiniging waarvan de uitvoering afhankelijk is van de weersomstandigheden (bij vrieskou kunnen die nog doorgaan)).

Op 22 november wordt het dossier voor fase 2 van de omgevingsaanleg ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
In functie van de werken zal de fietsenstalling op de hoek van de Kerk- en Frans Van Brusselstraat worden weggenomen en verplaatst naar het grasveld voor “het bos”, ter hoogte van het administratief blok en Dol-fijn, zodat de strook tussen het WZC en de Frans Van Brusselstraat volledig als parking kan worden aangelegd. Deze parkeerstrook zal worden afgesloten met een slagboom die met een badgesysteem zal kunnen worden bediend.
Naast deze parkeerstrook worden er ook nog 13 parkeerplaatsen voor algemeen gebruik worden aangelegd in de groenstrook tussen het kerkhof en de weg achter het WZC. Achter die parkeerstrook zal door middel van bomen een groenscherm worden gemaakt waardoor het kerkhof minder zichtbaar zal worden.
In de binnentuin van het WZC (kant kerkhof) worden een pergola en een luifel voorzien, en de tuin zelf wordt aangelegd als “prairietuin” (groenbeplanting en bloemen die weinig tot geen onderhoud vergen). In het tuingedeelte langs de kant van de Kerkstraat wordt een petanquebaan aangelegd en ook daar wordt geopteerd voor een prairietuin.  

 

Update, maart 2017
 
Ondertussen wordt er hard verder gewerkt aan fase 3 van de vernieuwbouwwerken van WZC Zoetenaard. De kamers op het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping aan de kant van de Frans Van Brusselstraat werden herleid van 3 kamers naar 2.
De aluminium ramen werden geplaatst.
 
 
 
 
 
Op 20 maart '17 gaat de firma Alcomel van start met het plaatsen van de sanitaire cellen.
Het gebouw zal tegen eind maart wind- en waterdicht moeten zijn.
 
De volgende verhuis staat gepland in juli.
 
 
De omgevingswerken aan de kant van het adminstratief gebouw werden afgewerkt door de firma Hertsens.
 
 
Update, november 2016
 
De nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Zoetenaard is gebruiksklaar. In het weekend van 19 en 20 november werden de deuren geopend voor het grote publiek.
 
 
Update, oktober 2016
 
Ondertussen zijn er een aantal maanden gepasseerd. Er zijn dus weer een groot aantal veranderingen gebeurd aan de vernieuwbouw van het woonzorgcentrum.
De afwerking van fase 2 is volop gestart. Hieronder enkele foto's die de stand van zaken weergeven.
 
De polyvalente zaal werd gevloerd, het plafond werd gelegd en verlichting werd opgehangen. 
 
 
De binnenkant van een verpleegpost.
 
De kamers werden voorzien van sanitair.
 
 
De aanleg van de buitenterrassen (voorbeeld V1)
 
De kelderverdieping, hier wordt onder andere de keuken geïnstalleerd.
 
De firma Hertsens is momenteel bezig met de omgevingswerken van fase 1. De zone tussen Residentie Vincent en het woonzorgcentrum en de voorkant van het gebouw worden aangelegd.
 
 
 
 
 
Update, mei 2016
 
De vernieuwbouwwerken van Zoetenaard blijven op schema.
Kijk nog maar eens goed omhoog, want op 23 mei wordt de grote bouwkraan weggenomen. Hierdoor zal er op 23 mei ook GEEN verkeer mogelijk zijn op de campus! De sociale dienst en het snoezelhof zal die dag wel te voet te bereiken zijn via het wandel/fietspad.
Zonder grote tegenslagen zal het nieuwbouwgedeelte dit najaar nog in gebruik kunnen worden genomen. Meer duidelijkheid over de exacte periode waarop de verhuis zal kunnen worden georganiseerd volgt later.
Eens het 3de verdiep is gevloerd zakken de vloerders terug af naar de kelder waar de firma Bossuyt bezig is met de inrichting van de keuken. De vloerroosters werden al geplaatst evenals de koelcellen.
Op 17 mei 2016, nadat de firma Alcomel de wanden en plinten zal hebben geplaatst, start de firma Bossuyt dan met de plaatsing van de dampkappen, waarna de nv Strabag de plafonds zal kunnen plaatsen.
De plaatsing van de keukentoestellen zelf, hetgeen een tweetal weken in beslag zal nemen, zal indien mogelijk in de loop van de maand september gebeuren zodat beschadiging kan worden voorkomen.
Ook de firma Alcomel heeft niet stilgezeten. Zo werd het grootste gedeelte van de sanitaire cellen in het nieuwbouwgedeelte inmiddels geplaatst en kan ook daar de afwerkingsfase starten.
In zitting van 21 april besliste de raad om het dossier voor fase 1 van de omgevingsaanleg goed te keuren. Dit dossier omvat de heraanleg rond het nieuwbouwgedeelte. Nadat de wettelijk voorgeschreven termijn waarbinnen de aannemers hun offerte mogen indienen is beëindigd, zal het aanbestedingsdossier zo snel mogelijk aan de raad worden voorgelegd zodat de opdracht kan worden gegund. Wij hopen deze omgevingsaanleg rond te hebben tegen de tijd dat de nieuwbouw effectief in gebruik wordt genomen.
 
    

Update, maart 2016
 
    
 
Update, februari 2016
 
Zoals jullie al hebben kunnen merken schieten de vernieuwbouwwerken heel goed op.
De door de Raad goedgekeurde herfasering resulteert in een tijdswinst van maar liefst 215 werkdagen!
De staalstructuur voor de 3de verdieping werd op het bestaande gedeelte geplaatst.
Begin februari wordt gestart met het plaatsen van de dakisolatie waarna de dakbedekking kan worden aangebracht.
In de nieuwbouwvleugel zijn, op een paar na, alle ramen inclusief beglazing geplaatst.
Voorts zijn alle dakkokers geplaatst, de nieuwe trappen gebetonneerd en alle ondervloeren geplaatst.
De kelder, het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping werden gevloerd, alle gyproc-wanden in kelder, gelijkvloers en verdiep 1 zijn geplaatst, en op de derde verdieping na is het nieuwbouwgedeelte volledig bepleisterd. In alle verdiepingen wordt verder gewerkt aan het leggen van de voorzieningen voor elektro, domotica, hvac en sanitair.
De levering van de nieuwe liften nrs. 2 en 3 wordt voorzien op 11 en 12 februari 2016. Voorzien wordt dat ze omstreeks 1 maart 2016 zullen kunnen worden gekeurd.
De firma Alcomel, belast met de bouw van de sanitaire cellen en leveren en plaatsen van vast meubilair, is inmiddels met haar werkzaamheden gestart.
Zij zal eerst in een kamer een proefopstelling maken zodat tegemoet kan worden gekomen aan eventuele opmerkingen/aanpassingen.
De levering en in bedrijfstelling van de grootkeuken werd inmiddels ook gegund, en ook daarmee wordt eerstdaags gestart.
Nu nog hopen dat de weergoden ons welgezind blijven en dat we gespaard mogen blijven van oponthoud zodat we alvast de nieuwbouwinfrastructuur effectief dit najaar nog in gebruik kunnen nemen! 
 
  

Update, december 2015
 
Snoezelhof:
De omgevingswerken rondom de sociale appartementen naderen de eindfase.
Het middenplein werd inmiddels afgewerkt.
Het beeld “Vriendschap” van beeldhouwer Johnny Werkbrouck, dat vroeger voor het administratief gebouw stond, kreeg alvast een ereplaats op het binnenplein.
In opdracht van aannemer Hertens wordt nu de aanplanting rondom het complex aangepakt. Zo worden de tuintjes afgeboord met taxushagen, de perken worden beplant en er zullen, waar voorzien, grasperken worden ingezaaid.   

 

Update, november 2015

 
Vernieuwbouw woonzorgcentrum:
Voor wat de werken aan het woonzorgcentrum betreft: de montage van de staalstructuur op het bestaande gebouw start op 9 november en zal vermoedelijk duren tot 30 november ‘15. De werken worden uitgevoerd door de firma OA IBS.
De boringen op het bestaande dak starten eind oktober. Er is op diverse plaatsen tegelijk al met boorhamers gewerkt. Dit zorgde voor heel wat hinder. Er werd gevraagd te bekijken of die boringen niet kunnen worden beperkt tot telkens één plaats om de lawaaihinder toch wat te beperken en om geen boringen uit te voeren voor 8uur s' morgens, ‘s middags tussen 11.30 uur en 12.30 uur en niet na 17uur. De bewoners worden geïnformeerd over de te verwachten geluidshinder.


 
 

 
 

 

 

 
Copyright 2018 OCMW Stekene | Privacy & Disclaimer | Design by BM Group