Home | Links | Vacatures | Sitemap | Contact

U bent hier: Home » Sociale Dienst » Betalingsproblemen? Schulden? » Energieschulden  Energieschulden  

De Lokale Adviescommissie (LAC)
 
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt, heeft iedere gebruiker recht om zijn energieleverancier vrij te kiezen.
 
Tegelijkertijd krijgen deze energieleveranciers de mogelijkheid om cliënten te weigeren of te droppen. Eandis treedt op als sociale leverancier voor cliënten die gedropt werden. Zodoende kan de levering ook voor deze bevolkingsgroep gegarandeerd worden, onder meer door het gebruik van budgetmeters.
 
Naar aanleiding hiervan werd binnen elk OCMW een Lokale Adviescommissie (LAC) opgericht, zowel voor energie als voor water. De Lokale Adviescommissie komt samen op vraag van de leveranciers van water, gas of elektriciteit voor klanten met een betalingsachterstand. De LAC werkt als bemiddelende instantie om te proberen vermijden dat mensen afgesloten worden. Ze dient advies uit te brengen omtrent eventuele afsluiting in volgende gevallen:
- dossiers waar de bewoners geen toelating verlenen voor de plaatsing van een budgetmeter
- dossiers waarbij de bewoners ook bij deze leveranciers (Eandis, De Watergroep) schulden opbouwen
- dossiers waarbij bewoners zich niet houden aan een afbetalingsplan
 
Het is de bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. De LAC, voorgezeten door een maatschappelijk werker in dienst van het OCMW, gaat uit van het basisprincipe dat elke persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen leven. Elke klant die er besproken wordt, wordt uitgenodigd op de LAC.
 
Deze LAC bestaat uit:
- één vertegenwoordiger van de sociale dienst van het OCMW die het voorzitterschap van de commissie waarneemt, Ann Boodts
- één vertegenwoordiger van de betrokken distributeurs Eandis - De Watergroep
- één vertegenwoordiger van de intercommunales vanuit de gemeente, Annik De Vlieger

Contactpersoon: 
Ann Boodts (03 790 10 41), e-mail: ann.boodts@ocmwstekene.be
zitdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
 
 
Oplaadpunt budgetmeter
 
Binnen ons OCMW is er ruimte voorzien waar een oplaadpunt voor de budgetmeter ter beschikking wordt gesteld. De mensen met een budgetmeter voor elektriciteit of gas dienen immers hun kaart op te laden om voorzien te worden van de nodige energie.
 
Onze oplaadterminal is uitgerust met bancontact, waardoor er rechtstreeks met de bankkaart kan betaald worden.
Het opladen van de kaart kan op volgende dagen:

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Wie meer informatie wenst of nog vragen heeft om betreffende deze oplaadterminal-budgetmeters met kaart kan steeds terecht op de sociale dienst van het OCMW-Stekene of op het telefoonnummer 03 790 10 41 (Ann Boodts).

 

 
Copyright 2018 OCMW Stekene | Privacy & Disclaimer | Design by BM Group