Home | Links | Vacatures | Sitemap | Contact

U bent hier: Home » Sociale Dienst » Financiële steun » Andere financiële tussenkomsten  Andere financiële tussenkomsten  

1. Je kan bij het OCMW ook terecht voor andere financiële tussenkomsten. In dit geval zal een maatschappelijk werkster je financiële en sociale toestand onderzoeken om aan de Raad of het Vast Bureau een voorstel te doen. Die nemen dan een beslissing hierover.
Ga je niet akkoord met de beslissing van de Raad, dan kan je hiertegen beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank te Sint Niklaas.

2. In sommige gevallen kan je bij het OCMW terecht voor voorschotten op bvb werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag, pensioen,... wanneer het onderzoek naar je rechten op dergelijk vervangingsinkomen vrij lang duurt.
Deze voorschotten worden later door het OCMW rechtstreeks van de uitbetalende instelling teruggevorderd.
 

3. Vanaf 1 oktober 2005 kunnen mensen met een laag inkomen een voorschot op onderhoudsgeld aanvragen bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) in plaats van bij het OCMW. 

Deze dienst betaalt voorschotten op het onderhoudsgeld en vordert het onderhoudsgeld en de achterstallen in.

 

Het betreft hier voorschotten op het onderhoudsgeld voor kinderen.

Onderhoudsgeld dat verschuldigd is tussen de partners komt dus niet in aanmerking.

Het onderhoudsgeld moet vastgesteld zijn in een gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte.

 

Het maandinkomen van de aanvrager mag niet hoger liggen dan €1 373,00 te verhogen met €65,00 per kind ten laste.

 

De onderhoudsplichtige moet twee termijnen van het onderhoudsgeld niet of onvolledig betaald hebben in de loop van het jaar voordat de onderhoudsgerechtigde de aanvraag bij de Davo indient.

Het hoeft niet om opeenvolgende termijnen te gaan.

 

Het onderhoudsgerechtigde kind moet zijn woonplaats in België hebben.

Ook de onderhoudsplichtige ouder moet zijn adres in België hebben of hier een inkomen verwerven.

 

De aanvraag kan ingediend bij alle REGISTRATIEKANTOREN en alle KANTOREN DER DOMEINEN EN PENALE BOETEN.

De aanvraag wordt ondertekend door de onderhoudsgerechtigde, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn advocaat.

Voor de indiening van de aanvraag dient er gebruik gemaakt van een modelformulier, te verkrijgen bij hogervermelde diensten en bij het OCMW.

 

U kan zich wenden tot het OCMW voor het bekomen van verdere inlichtingen of voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier en de samenstelling van het dossier of u kan terecht bij DAVO zelf via volgende link: www.davo.belgium.be
 
Contactpersoon 
Mevr. Lien Ruymbeek (03 790 15 77)
e-mail : 
lien.ruymbeek@ocmwstekene.be

Zitdagen:
 
Lien Ruymbeek:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

 
Copyright 2018 OCMW Stekene | Privacy & Disclaimer | Design by BM Group