Home | Links | Vacatures | Sitemap | Contact

U bent hier: Home » Woonzorgcentrum Zoetenaard » Voorwaarden tot Opname  Voorwaarden tot Opname  

 

·       leeftijd : minimum 65 jaar

·       gedomicilieerd zijn te Stekene

ofwel geboren zijn te Stekene

ofwel er minstens 20 jaar gewoond hebben.

Bejaarden gedomicilieerd in een serviceflat en afkomstig van een andere gemeente, betalen de prijs van de vreemde gemeente.

Elke aanvraag tot opname wordt ingeschreven op de wachtlijst. Er is een gewone wachtlijst en een dringende wachtlijst.

Op de dringende wachtlijst komen bejaarden die zwaar zorgbehoevend zijn. Hiervoor wordt door de huisarts of het ziekenhuis een evaluatieschaal (Katz-schaal) ingevuld, waaruit de hoge graad van zorgbehoevendheid blijkt. Zij komen op de dringende wachtlijst en op datum van inschrijving op de gewone lijst.

Bejaarden van de dringende wachtlijst krijgen voorrang om opgenomen te worden. Na een bezoek van de hoofdverpleger en na een voorafgaand sociaal onderzoek kan de bejaarde opgenomen worden. Dit gebeurt volgens de volgorde op de dringende wachtlijst.

Bij een weigering wordt de bejaarde geschrapt van de dringende wachtlijst, maar behoudt zijn plaats op de gewone wachtlijst.
Copyright 2017 OCMW Stekene | Privacy & Disclaimer | Design by BM Group